آماده شدن برای ورود به کانادا

به اشتراک گذاری بر روی facebook
Facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
Twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
LinkedIn
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

روزهای سرد زمستانی رو به پایان است و همزمان با گرمتر شدن هوا و آغاز بهار، هزاران هزار نفـر در سراسر جهـان خـود را آمـاده می کنند که برای اولین بار به کانادا بیایند.

صرف نظر از اینکه رسیدگی به اپلی کیشن مهاجرت شما چند ماه یا چند سال طول کشیده، وقتـی بـا مهاجـرت شمـا موافقت می شود، معمولا چند ماه به شما فرصت داده می شود تا برای آمدن به کانادا برنامه ریزی کنید و آماده شوید.

از اولین ورود به کانادا معمولا با عنوان “Landing” یاد می شود و تنها بعد از ورود به کانادا (Landing) است که شما وضعیت اقامت دائم Permanent Residence کسب می کنید.

 

اگر چه بخشی از مهاجران جدید تصمیم می گیرند در زمستان وارد کانادا شوند، ولی بسیاری از آنها سعی می کنند در صورتی که ممکن شود در بهار یا تابستان وارد شوند تا هوا گرمتر شده باشد و اولین ورودشان به کانادا با سهولت بیشتری انجام شود.

طبیعی است که اولین ورود، بخصوص اگر همراه با خانواده باشد، به برنامه ریزی و تدارکات بیشتری نیاز دارد و مناسب بودن هوا می تواند برنامه ریزی را آسانتر کند.

هنگامی که موکلان من (my clients) خبر خوب را دریافت می کنند حاکی از اینکه ویزای اقامت دائم آنها آماده صادر شدن است، با خوشحالی و هیجان فراوان کار آماده شدن برای این سفـر بـزرگ زندگیشـان را شروع می کنند و به استقبال آن می روند. در عین حال، این تدارکات و آمادگی با سئوالات فراوانی همراه است:

ـ چطور خود را برای رفتن به کانادا آماده کنم؟

ـ چه اسناد و مدارکی را با خود ببرم؟

ـ وقتی وارد کانادا می شوم در فرودگاه یا در مرز چه اتفاقی می افتد؟

ـ چقدر پول با خود ببرم؟

ـ بعد از ورود چه کارهایی باید انجام دهم؟ ـ بعد از ورود، چه مدارکی را باید دریافت کنم؟

ـ برای آنکه کاملا جا بیفتم چه قدمهایی باید بردارم و چه مراحی را باید طی کنم؟

ـ کارت پوشش بهداشت و درمان را کی به دست می آورم؟

ـ چگونه گواهینامه رانندگی بگیرم؟

ـ چگونه کار پیدا کنم؟

ـ چگونه به کلاس زبان بروم؟

ـ ثبت نام بچه ها در مدرسه چه می شود؟ این سئوالات و سئوالات بیشمار دیگر در ذهن کسانی که آمـاده مهـاجرت می شوند نقش می بندد.

من به مـوکلان خود که آماده سفر به کانادا می شونـد، ابتـدا پنـج نکتـه را در میـان می گذارم که هفته آینده به آنها اشاره خواهم کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print