به دنبال انتقادات شدید، پرینس ادوارد آیلند برنامه مهاجرت بیزنسی اش را کنسل کرد

استان پرینس ادوارد آیلند کانادا برنامه جنجال آفرین مهاجرت بیزنسی اش را به طور کامل کنسل کرد.

این برنامه جنجال آفرین شده و حتی پای بازرسان فدرال به میان کشیده شد زیرا گفته شده بود صدها نفر از متقاضیان هرگز در این جزیره اقامت نکردند.

به گزارش کندین پرس دولت استانی پرینس ادوارد ایلند روز چهارشنبه 12 سپتامبر اعلام کرد دیگر از متقاضیان مهاجرت که مایلند بیزنسی را در این استان (در چارچوب برنامه مهاجرت با کارآفرینی در استان) به راه اندازند، اپلی کیشن نخواهد پذیرفت.انتقادات جدی متوجه این استان شده بود مبنی بر اینکه استان قبل از آنکه بیزنس ها به راه بیفتند و افراد در این استان مستقر شوند، به آنها اقامت دائم می داده.