تصویب قانون جدید مهاجرت در کبک: دهها هزار پرونده مهاجرتی کنار گذاشته شد

به اشتراک گذاری بر روی facebook
Facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
Twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
LinkedIn
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

بیش از ۱۶ هزار اپلیکیشن مهاجرتی منتظر پاسخ در استان کبک از دور خارج شد و این متقاضیان که با اعضای خانواده شان چند ده هزار نفر می شوند باید برای مهاجرت به کبک مجددا اپلیکیشن بدهند.

بعضی خبرگزاریها قانون جدید را شبیه طرح پیشنهادی دولت ترامپ توصیف کرده اند که خواستار تغییر روش اعطای ویزا از سیستم خانواده محور به سیستم جذب کارگر ماهر است.

دولت استان کبک گفته با قانون جدید مدت رسیدگی به درخواست مهاجرت نیروی کار ماهر را به شش ماه کاهش می دهد.


 

 تصویب در تعطیلات آخر هفته

مجلس قانونگذاری استان کبک در پی جلسه طولانی که در تعطیلات آخر هفته ادامه یافت، بالاخره دو قانون جنجالی را به تصویب رساند.

یکی از این دو قانون، استفاده از سمبل ها و نشانه های مذهبی در محیط های کار دولتی  توسط معلمان مدارس دولتی، قضات، پلیس و وکلای در استخدام دولت را ممنوع می کند.

این قانون که  Bill 21 نام دارد با اکثریت ۷۳ به ۳۵ در ساعت ده و نیم یکشنبه شب به تصویب رسید.

برای رای گیری سریعتر، از تمهیدی استفاده شد که بحث بر سر لایحه در کمیته ذیربط را خاتمه می داد.

روز شنبه نیز با استفاده از همین تمهید، قانون دیگری به نام  Bill 9 به رای گیری گذاشته شد که با اکثریت ۶۲ بر ۴۲ در ساعت ۴ بامداد یکشنبه به تصویب رسید. هدف این قانون تسریع در سیستم مهاجرت کبک از طریق از دور خارج کردن بیش از ۱۶ هزار اپلیکیشن منتظر جواب عنوان شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print