خبر خوب روز والنتاین: انتظار همسران خارجی برای آمدن به کانادا از دو سال به یکسال رسیده

به اشتراک گذاری بر روی facebook
Facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
Twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
LinkedIn
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

احمد حسین وزیر مهاجرت کانادا در روز والنتاین اخباری از بهبود سیستم بهم رساندن همسـران را به اطلاع عموم رساند که نشان می دهد دولت لیبرال کانادا موفق شده به این کار سرعت بخشد.

احمد حسین گفت متوسط مدتی که یک همسر خارجی برای پیوستن به همسر خود در کانادا باید منتظر بماند به یکسال کاهش پیدا کرده (در 80 درصد موارد)، در حالی که قبلا این مدت حدود 2 سال بود.

همچنین تعداد همسران منتظر پاسخ backlog از 75 هزار پرونده در یکسال قبل به حدود 15 هزار پرونده در حال حاضر رسیده.

وزیر مهاجرت کانادا تاکید کرد بهم رساندن خانواده ها اصل مهم از سیاستهای مهاجرتی کانادا است.

وی علت کوتاه شدن زمان را به کار گرفتن تیمی از کارکنان مجرب و نیز ساده کردن پروسه ذکر کرد.

وی این را نیز تاکید که در کار بررسی پیشینه افراد Screening هیچ میان بری زده نشده و این کار با دقت لازم انجام می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print