زمان رسیدگی به تقاضای مهاجرت همسر به زیر 12 ماه کاهش یافت

به اشتراک گذاری بر روی facebook
Facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
Twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
LinkedIn
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

دولت لیبرال کانادا می خواهد به قول خود عمل کند و مدت زمان پاسخگویی به اپلی کیشن های مهاجرت همسر را سرعت بخشد.

جان مک کالوم وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا روز چهارشنبه قول داد زمان رسیدگی به این اپلی کیشن ها را به نیم تقلیل دهد و در سال 2017 تعداد پذیرفته شدگان را افزایش دهد و اپلی کیشن ها را هم ساده تر کند.

جان مک کالوم گفت از هم اکنون مدت زمان رسیدگی به 80 درصد تقاضاهای مهاجرت همسر که چه در داخل کانادا و چه در خارج کانادا باشند، به حداکثر 12 ماه کاهش می یابد.

معنای تصمیم جدید این است که مدت زمان رسیدگی به اپلی کیشن های مهاجرت همسر به شدت کاهش می یابد و از چند سال به یک سال و کمتر از آن می رسد.

جان مک کالوم وزیر مهاجرت و شهروندی: این خطاست که دولت کانادا همسران را برای مدت 2 سال جدای از هم نگه دارد.

جان مک کالوم وزیر مهاجرت و شهروندی:

این خطاست که دولت کانادا همسران را برای مدت 2 سال جدای از هم نگه دارد.

در حال حاضر مدت انتظار برای پذیرش مهاجرت همسری که در خارج از کانادا باشد حدود 18 ماه و برای همسری که در داخل کانادا باشد حدود 2 سال است که جان مک کالوم وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا روز چهارشنبه گفت با اختصاص چندین میلیون دلار بودجه جدید، این مدت به 12 ماه کاهش می یابد.

جان مک کالوم روز چهارشنبه در مصاحبه با کندین پرس گفت: «همیشه احساس کرده ام که این خطاست که دولت کانادا همسران را برای مدت 2 سال جدای از هم نگه دارد.»

تصمیم جدید به این معناست که هر اپلی کیشنی برای مهاجرت همسر که هم اکنون در دست رسیدگی است، حداکثر تا دسامبر 2017 پاسخ نهایی را دریافت می کند. همچنین حدود 80 درصد از اپلی کیشن های جدید نیز حداکثر طی 12 ماه مورد رسیدگی قطعی قرار خواهند گرفت.

آقای مک کالوم از سه عامل زیر به عنوان تسریع کننده این پروسه نام برد:
ـ اختصاص 25 میلیون دلار در بودجه فدرال برای این منظور.
ـ تدوین پروسه جدیدی برای رسیدگی به این اپلی کیشن ها.
ـ و ایجاد فضای بیشتر در برنامه مهاجرت کانادا برای اسپانسرشیپ همسر.

وزارت مهاجرت و شهروندی می گوید در سال 2015 هدف آن بود که تقاضای مهاجرت 48000 همسر پذیرفته شود که در عمل بیش از 70 هزار اپلی کیشن وجود داشت. در سال 2016، هدف پذیرش 60 هزار نفر و در سال آینده پذیرش 64 هزار نفر است. آقای مک کالوم گفت در حال حاضر حدود 80 هزار اپلی کیشن مهاجرت همسر در نوبت قرار دارند.

او گفت این تصمیم تنها به سود آنهایی که پذیرفته می شوند نیست بلکه «افراد زمانی که کنار خانواده شان هستند، شهروندان کارآمدتری هستند، پس این برای کشور هم خوب است.»

جان مک کالوم گفت هیچ کدام از پروسه های چک امنیتی یا چک پزشکی به هیچ وجه تغییر نمی کند، بلکه سیستم را کارآمدتر کرده ایم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print