ساسکچوآن 570 نامزد برنامه گزینش استانی را دعوت می کند

نامزدهای دعوت شده در یکی از 50 شغل دارای تجربه کاری بودند. ساسکچوآن در تاریخ 27 آگوست یک دراو برگزار کرده است که از طریق آن570 نامزد مهاجرتی را  دعوت…

ادامه خواندن ساسکچوآن 570 نامزد برنامه گزینش استانی را دعوت می کند

مهاجران جدید بیش از همه بدلیل از دست رفتن مشاغل ناشی از شیوع تحت تاثیر قرار گرفتند

طبق تحقیقات منتشر شده از سوی اداره آمار کانادا، مهاجرانی که اخیرا وارد کانادا شدند بخاطر روند اقتصادی ناشی از شیوع، نسبت به افراد کانادایی بیشتر تحت تاثیر تغییرات در…

ادامه خواندن مهاجران جدید بیش از همه بدلیل از دست رفتن مشاغل ناشی از شیوع تحت تاثیر قرار گرفتند

برنامه گزینش استانی انتاریو 703 نامزد اکسپرس انتری را دعوت می کند

نامزدهای دعوت شده ظرفیت بالقوه برای صلاحیت سنجی برای یک گزینش استانی برای اقامت دائم از طریق روند اولویتهای سرمایه انسانی اکسپرس انتری انتاریو را دارند. انتاریو 703 نامزد اکسپرس…

ادامه خواندن برنامه گزینش استانی انتاریو 703 نامزد اکسپرس انتری را دعوت می کند

کانادا انعطاف پذیری های بیشتری در ارائه مجوز کاری و تحصیلی به کار می بندد

برای کمک به  افرادی که در زمان شیوع کرونا فرصت های کاری و تحصیلی کانادایی خود را دنبال می کنند معیار جدید معرفی شده است. کانادا معیار مهم برای کمک…

ادامه خواندن کانادا انعطاف پذیری های بیشتری در ارائه مجوز کاری و تحصیلی به کار می بندد

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد