کانادایی ها، گرد هم آمدن خانواده را بعنوان بزرگترین اولویت در سال 2020 می شناسند.

یک تحقیق جدید نشان می دهد که کانادایی ها هنوز در مورد مهاجرت مثبت می اندیشند، اما می خواهند گرد هم آمدن خانواده در مهاجرت دسته پناهجویی و دسته اقتصادی…

ادامه خواندن کانادایی ها، گرد هم آمدن خانواده را بعنوان بزرگترین اولویت در سال 2020 می شناسند.

کانادا جزئیات جدیدی در مورد چگونگی گرفتن اطلاعات از مسافران در مرز را ارائه می دهد

کانادا جزئیات بیشتری را به ارائه برنامه ورود/ خروج، رویه های مربوطه، و سیاستها اضافه می کند. اخیرا، کانادا در مورد اینکه مسئولان مرزی چه اطلاعاتی را از مسافران درخواست…

ادامه خواندن کانادا جزئیات جدیدی در مورد چگونگی گرفتن اطلاعات از مسافران در مرز را ارائه می دهد

کانادا 30 روز دیگر به محدودیتهای سفر بین المللی اضافه می کند

محدودیتهای سفر ناشی از ویروس کرونا و  الزامات مربوط به قرنطینه اجباری تا پایان ماه سپتامبر تمدید می شوند. کانادا محدودیتهای سفر برای مسافران خارجی که به کشور وارد می…

ادامه خواندن کانادا 30 روز دیگر به محدودیتهای سفر بین المللی اضافه می کند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد