PNP ساسکچوآن 533 نامزد مهاجرتی را دعوت می کند

به اشتراک گذاری بر روی facebook
Facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
Twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
LinkedIn
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

از فوریه تا کنون ساسکچوآن  بزرگترین دراو PNP خود را در تاریخ 14 آگوست برگزار کرد.

553 فرد موفق در مهاجرت کانادایی دعوت نامه های خود برای درخواست گزینش استانی از ساسکچوآن را دریافت کرده اند.

برنامه گزینش مهاجرت ساسکچوآن(SINP) آخرین دور دعوت نامه های خود را در تاریخ 14 آگوست آغاز کرد. نامزدها از دسته نیروی کار متخصص بین المللی بواسطه دو دسته فرعی دعوت شدند: اکسپرس انتری، شغلهای مورد تقاضا. تعداد دعوت نامه ها کمی کمتر از بزرگترین دراو سال بود که در تاریخ13 فوریه برگزار شد و به تعداد 646 دعوت نامه در طول آن دراو صادر شد. با این وجود از27 فوریه تا کنون این دراو بزرگترین دراو محسوب می شود که 576 دعوت نامه را صادر کرد و از اینرو بزرگترین دراو از زمان محدودیتهای ویروس کرونا از ماه مارس محسوب می شود.

به منظور دعوت شدن در این دراو، نامزدها از هردو دسته فرعی، باید  پروفایل توضیحات علاقمندی(EOI) خود را در SINP ثبت کنند.

SINP از سیستم EOI برای انتخاب نامزدهایی استفاده می کند که بالاترین ظرفیت بالقوه برای رونق اقتصادی استان را دارند. نامزدها باید با ارائه تجربه کاری، تحصیلات، تسلط بر زبان، سن، و ارتباط با استان تعهد خود به برپایی یک زندکی در ساسکچوآن را نشان دهند .

SINP از این پنج عامل برای ارزیابی نامزدها استفاده می کند و در شبکه ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص بین المللی از 100 امتیاز، یک امتیاز برای آنها در نظر می گیرد. سپس نامزدها با بالاترین امتیازات از ساسکچوآن یک دعوت نامه برای درخواست گزینش استانی دریافت می کنند.

کمترین امتیاز لازم در دراو 14 آگوست 69 برای هردو دسته فرعی بود.

دسته فرعی اکسپرس انتری

در آخرین دور دعوت نامه ها، ساسکچوآن 286 دعوت نامه را برای نامزدهایی صادر کرد که در پول اکسپرس انتری فدرال دارای پروفایل بودند.

سیستم اکسپرس انتری فدرال پول نامزدهای سه برامه مهاجرتی دسته اقتصادی اصلی کانادا را مدیریت می کند: برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارتهای تخصصی فدرال، دسته تجربه کانادایی.

اگر نامزدها در پول اکسپرس انتری نیز یک EOI برای ساکسچوآن پر کنند و امتیاز 69 را در شبکه ارزیابی امتیازات SINP بگیرند، ممکن است در آخرین دراو دعوت شوند.

نامزدهای اکسپرس انتری که از استان ساسکچوآن دعوت می شوند بخاطر گزینش استانی 600 امتیاز دیگر دریافت می کنند و این امتیاز به امتیاز سیستم رتبه بندی جامع آنها اضافه می شود. این امتیاز تضمین می کند که برای اقامت دائم در دراو بعدی اکسپرس انتری فدرال دعوت خواهند شد.

دسته فرعی شغل های مورد نیاز

دسته فرعی شغلهای مورد نیاز برای نامزدهای مهاجرتی ای باز است که یک پروفایل اکسپرس انتری فدرال ندارند.

247 نامزد در دسته شغل مورد نیاز برای گزینش استانی دعوت شدند و مانند دسته فرعی اکسپرس انتری، نامزدها به یک امتیاز استانی 69 احتیاج دارند تا انتخاب شوند.

برای دیدن فهرست کامل 46 شغل موجود در این دراو، به وبسایت دولت مراجعه کنید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print